چای هم از دهن می افتد، انتظار داری حرفهایت همیشه تازه باشد؟ انتظار داری از دهن نیفتد؟ بعضی حرفها را باید داغ داغ گفت. اصلا یک چیزی، می شود کمی به وقتش باشی؟ مثلا حالا که من دلم چند فنجان حرف می خواهد بنشینی و رو به رویم و به کمی حرفهای تازه میهمانم کنی؟

می شود بیایی و بخواهی برایت اعتراف کنم؟ و باز می پرسم، می شود فقط برای یک بار هم که شده، کمی به وقتش باشی؟! 

اردیبهشت جان، می شود خودت یک کاری برایم کنی؟ 

+ شما را نمی دانم، من هیچ وقت به وقتش آنجایی که باید می بودم، نبودم،  هیچ وقت...

منبع : مگلاگحرفهایی که باید داغ داغ گفت و شنید. منبع : مگلاگحرفهایی که باید داغ داغ گفت و شنید. منبع : مگلاگحرفهایی که باید داغ داغ گفت و شنید. منبع : مگلاگحرفهایی که باید داغ داغ گفت و شنید. منبع : مگلاگحرفهایی که باید داغ داغ گفت و شنید. منبع : حرفهایی که باید داغ داغ گفت و شنید. منبع : مگلاگحرفهایی که باید داغ داغ گفت و شنید. منبع : مگلاگحرفهایی که باید داغ داغ گفت و شنید.
برچسب ها : وقتش ,وقتش باشی؟ ,انتظار داری